Poslouchat country znamená žít country . . .

Trampské Muzeum při NM 2010

02.10.2010 10:35

 

Ahoj kamarádi a kamarádky a vůbec všichni co máte rádi pohyb venku a přírodu.

3.6.2009 bylo v Tišnově zaevidováno Naše Muzeum o.s. , u jehož zrodu stáli:
Miloš Paddy Černý, Mirek Prcek Navrátil, Zuzana Poláčková a další kamarádi. (Mezi trampy tzv. parta kolem Trampského muzea při NM v Praze) - viz plakátek.

Od ledna 2010  se začaly přijímat různé dokumenty a zajímavosti od trampů, které se dále evidují, skenují, fotí a měří, prostě digitalizují, a jednotlivé předměty se pak zasílají k uložení do NM. Mimo vitríny NM na Vítkově v Praze, se budou později organizovat ze sbírek muzea různé putovní výstavy. Tolik stručně o dosavadní činnosti sdružení a NM.

Oficiální stránky Trampského Muzea při NM a o.s. Našeho Muzum najdete na

www.trampskemuzeum.cz.

Zpráva č. 5
Nové informace z Trampského muzea

Tak je to tady! Od 11.ledna 2010. naše sdružení zahájilo příjem a zpracování trampských sbírek pro Národní muzeum .Důležitý první krok je za námi, a tak si dovolíme jen heslovitě připomenout, co mu předcházelo. Vytvořili jsme občanské sdružení, registrovali ho na Ministerstvu vnitra, uzavřeli smlouvu s Národním muzeem, schválili logo, dali zhotovit razítka a vývěsní štít na sídlo sdružení v Hradčanech, přijali zaměstnance na zpracování sbírkového fondu (popisem, focením, skenováním) před předáním do Národního muzea, Dále nakoupili skenery, uskutečnili schůzku osobností trampingu, připravili materiály pro regionální zpravodaje formou „kuchařky trampského sběratele“ a formuláře na převzetí sbírkových předmětů, připravili další setkání kamarádů, kteří by nám pomohli v trampských regionech s vyhledáváním vhodných exponátů, vytvořili webové stránky pro lepší informovanost veřejnosti.Toto je výsledek přibližně roční práce týmu NAŠE MUZEUM, o.s.
A teď k tomu, co je třeba v nejbližší době udělat. Během tří až šesti měsíců chceme dokončit vyhledávání lidiček v regionech. Ty budeme postupně kontaktovat a předáme jim naše metodické materiály.. Tyto regionální zpravodaje a jejich oblast zájmu si zakroužkujeme v mapě. Na konci zmíněného přípravného období bychom neměli mít žádná prázdná místa na území České republiky. Tedy alespoň tam, kde se vyskytují trampové. Slovensko je oříšek, na který zatím nemáme dost sil. Jsme však v úzkém spojení s Pekelníkem a sdružením Severka, tedy hlavními nositeli myšlenky trampského muzea na Slovensku. Společně s nimi se pokoušíme hledat cestu pro muzeum trampingu československého. Bude to běh na delší trati, i když už nás slovenští kamarádi navštívili a ochotu spolupracovat dle svých možností přislíbili.
Skvělou spolupráci se nám daří udržovat s Národním muzeem. Přesto, že výstava Outdoor plánovaná na rok 2010, z finančních důvodů nebude, máme přislíbenu putovní výstavu trampingu v roce 2011. Alespoň budeme mít více času shromáždit dostatečně velký sbírkový fond, abychom nemuseli exponáty řešit množstvím zápůjček. Naši spolupráci dokládá i to, že přes tíživou finanční situaci nám Národní muzeum za zpracování sbírkového fondu poskytlo 30 000,- Kč. Tyto prostředky jsme použili na nákup skenerů a další techniky. Také jsme byli vybaveni archivními krabicemi na ukládání a převoz sbírek. Chtěli bychom do příštího čísla uveřejnit naše spolupracovníky, ale musíme mít předem jejich souhlas. Zatím přebíráme materiály sami a kontaktní adresy uvádíme vždy na konci každého článku. Poštovné hradíme z našich prostředků a rádi bychom i do budoucna náklady spojené s cestou od dárce do sídla sdružení hradili.
Vzhledem k tomu, že se stále někteří kamarádi nemohou vyznat v tom, co jsme a co svou činností sleduje naše sdružení, tak to znova - snad již po stý, zopakujeme. Náš cíl je ochránit ze zákona a za státní peníze trampské poklady, tedy doklady z historie a současnosti trampingu a dosáhnout zřízení stálé expozice v Národním muzeu na Václavském náměstí. Dlouholeté sběratelské aktivity kamarádů, kteří dílčí věci z historie trampingu shromažďují, uznáváme a ceníme si jich. Rádi jim budeme pomáhat s kompletací jejich sbírek, a to s vědomím, že kde jinde by měly tyto sbírky jednou skončit než v Národním muzeu. Poznali jsme už mnoho lidí, kteří byli šťastni, že mohou svoje sbírky, až přijde ten čas, předat do dobrých rukou odborníků v Národním muzeu. Obyčejně věk nebo finance to zařídí samy. Možná, že určitým náznakem spolupráce je zaslání historie K.F.T.P.z Horního Jelení k našim rukám.
Bohužel, Kuchařku trampského sběratele a další materiály nelze pro jejich rozsah na stránkách tohoto časopisu publikovat. Každý si je, pokud bude chtít, najde na stránkách www.trampskemuzeum.cz kde jsou veřejně přístupné. Dále jsme je rozdali všem, kteří se zúčastnili schůzky v sídle sdružení v listopadu loňského roku a letos v lednu. Posíláme je i dál těm, které bychom rádi přizvali ke spolupráci. Čeká nás také oslovení trampů v zahraničí, kde cítíme velkou podporu. Na zpracování odbornou muzejní metodou včetně skenování teď čekají materiály např. od Jury Cancáka a Franka Nykla, došly nám věci od Toma z Austrálie, od Kennedyho z Ameriky a dalších. Toť zatím vše a jedeme dál!

Miroslav Navrátil – Prcek, Miloš Černý – Paddy, Zuzana Poláčková

za NAŠE MUZEUM, o.s., Tišnovská 9, 666 03 Hradčany

mail: info@trampskemuzeum.cz

a Petr Hladký – Pedro, Brněnská 1258, 664 34 Kuřim

Kontakt

Country club Halenkovice

countryclub.halenkovice@seznam.cz

Halenkovice 617, 763 63

Vyhledávání

Jak si znázornit všechny články na jednu stránku ?

Odrolujete až na spodní část stránky a klikněte na  "Všechny články"

Rychlá orientace na stránkách ?

Vpravo nahoře klikni na odkaz "mapa stránek"

Již jsme i na Facebooku, zařaďte se mezi naše přátele a zprostředkujte stránky i Vašim kamarádům 

Všimněte si možnosti chatovat při prohlížení webu, jak čti Zde

 

Country club Halenkovice - vaše brána do světa hudby, spuštěno 10. dubna 2010 ©

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

Přístupy na web počítáme od 26. dubna 2010